MahidolWit FrontPage.
MahidolWitt.com
ศิษย์เก่า
มหิดลวิทย์ฯ


หน้าแรก
สารบัญ
ทำเนียบรุ่น
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รวมลิงก์เว็บไซต์
ระบบสมาชิก
ผู้จัดทำ


ค้นหา:เพลงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มาร์ชมหิดลวิทยานุสรณ์
อำลาที่แสนอาลัย
อ้อมอกมารดา
พระปิ่นศรีขวัญฤทัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
น้องพี่ศรีตรัง
สู่แดนศรีตรัง
ลูกสาวมหิดล
ตลุงมหิดลสัมพันธ์
ปณิธานมหิดล
สัญญาใจ
ตำนานมหิดล
 
มาร์ช มหิดลวิทยานุสรณ์


คำร้อง ประยูร เวชประสิทธิ์
ทำนอง สมาน กาญจนผลิน
ขับร้องหมู่
จังหวะ March

พวกเรา มหิดวิทยานุสรณ์ บุคคลากร ผู้มีความสามารถ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาชนในชาติ เป็นนักวิทยาศาสตร์ เพียบพร้อมคุณธรรม ใต้ร่มธง น้ำเงินเหลืองเฟื่องศักดิ์ศรี ความสามัคคี น้ำใจไมตรี ดีงาม ดอกศรีตรัง นั้นบานสะพรั่งทั่วเขตคาม งามสมนามมหิดลวิทยานุสรณ์

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


อำลาที่แสนอาลัย


คำร้อง ทำนอง พรพิรุณ
ขับร้อง นันทพร พรหมรัตน์
จังหวะ Slow bolero

โอ้ลาแล้วจำลาก่อน สุดหักอาวรณ์ ที่เคยกินนอนร่วมกัน น้ำเงินเหลือง ยังประเทืองอยู่ในความฝัน ดอกศรีตรังชูช่อประชัน เหมือนหนึ่งบานอยู่ในหัวใจ ภาพความหลังยังฝังอยู่ ก้มกราบลาครู ผู้เคยอาทรเยื่อใย คำสั่งสอนยังติดตรึงแนบในหฤทัย อีกยังเสริมความรู้ให้ สว่างไสวด้วยภูมิปัญญา ขอลา เพื่อนรักเคยชิดใกบ้ จากไป แล้วอย่าลืมวาจา ห่างกันขออย่าลืมหา ไถ่ถามทุกข์สุขสักครา จงอย่าลาแรมรอน จากลาน้ำตารินร่วง สุดข่มในทรวง ให้ห่วงดวงใจสะท้อน ณ ที่นี้ มหิดลวิทยานุสรณ์ ผูกพันรักสุดอาวรณ์ ไม่เคยคลายคลอนทุกลมหายใจ

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


มหิดลวิทยานุสรณ์


คำร้อง ทำนอง เนรัญชรา
ขับร้อง นันทพร พรหมรัตน์
จังหวะ Beguine

ศรีตรังยืนเด่น ซึ้งเย็นร่วมเงาศรัทธา น้ำเงินม่วงงามจับตา ผลิบานอวดฟ้าอาทร โรงเรียนของเรา มหิดลวิทยานุสรณ์ เอ่ยนามไปทุกนาคร ต่างชมการสอนดีจรง วิทยาศาสตร์ ชี้ทางนำชาติเจริญ นักเรียนเรียนรู้เพลิดเพลิน ประเมินเหตุผลอ้างอิง พนมขอพร ก้มกราบวอนหลวงพ่อไร่ขิง ประทานความรู้ความจริง ส่องปัญญาพริบตาแจ้งใจ ขอพร พระธรรมมหาวีรานุวัตร ขอพรพระเทพรัตน์ ทรงนำแน่ะทางกว้างไกล ทางใดมุ่งเรียน สำเร็จเป็นทางทางไป เรียนต่อ หรือเริ่มใหม่ ไม่มีผิดหวังแน่นอน ริ้วธงอร่ามงดงามลอยฟ้าน่าชม น้ำเงินแซมเหลืองผสม เล่มลมโบกพริ้วปลิวว่อน โรงเรียนของเรา มหิดลวิทยานุสรณ์ โด่งดังไปนิรันดร เด่นคุณธรรมล้ำเลอเลิศลอย

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


น้องพี่ศรีตรัง


คำร้อง สัญญา จุฬาพร
ทำนอง ชุมพล ศรีนวล
ขับร้อง ชัชวาลย์ คงอุดม
จังหวะ Cha Cha Cha

โรงเรียนมหิดล มหิดลวิทยานุสรณ์ พวกเราก็ควรสังวรณ์ ที่ครูพร่ำสอน เพื่อให้รับใชัสังคม โรงเรียน..มหิดล เยาวชนต่างมาอบรม อาจารย์ทุกคนชื่นชม ลูกศิษย์เหมาะสม เป็นผู้ดี น้ำเงินเหลือง จะไม่ลืมกัน ผูกสายสัมพันธ์ ให้นับนานแรมปี ดอกศรีตรัง ยังฝังใจน้องพี่ สถาบันนี้ น้องพี่รักกัน โรงเรียน มหิดล มหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกิน ร่วมเรียน ร่วมนอน คือ ภาพสะท้อนอยู่ร่วมกัน

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


สู่แดนศรีตรัง


คำร้อง ทำนอง ประยูร เวชประสิทธิ์
ขับร้อง จินตนา สุขสถิตย์
จังหวะ Rumba

ด้วยความยินดี น้องพี่คนเก่ง สอบตามขั้นตอนมาเอง น้องเก่งจริงๆ ยินดีต้อนรับ เชิญยอดชายยอดหญิง เรารักกันจริง น้ำเงินเหลือง ไม่ทิ้งทอดกัน ของฝากจากพี่ คือดอกศรีตรัง ก่อเกิดความหวัง พลังล้ำเลิศเฉิดฉันท์ เมื่อมหิดล วิทยานุสรณ์รักกัน ชีวิตผูกพัน ประสานจากใจ

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


ลูกสาวมหิดล


คำร้อง ประยูร เวชประสิทธิ์
ทำนอง สมาน กาญจนผลิน
ขับร้อง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
จังหวะ Guaracha

ลูกสาวมหิดล หากได้ยลประจักษ์ ทั้งงามและน่ารัก พากเพียรร่ำเรียนด้วยศรัทธา ลูกสาวมหิดล แต่ละคนสง่า ผิวพรรณงามบาดตา ยากหาใดมาเทียมทัน มารยาทเธองาม ใครก็ตามได้พบพาาน ภูมิใจถึงอาจารย์ ใครใครกล่าวขานว่าเหมาะสมกุลสตรี ลูกสาวมหิด เชื่อมั่นตนเต็มที่ รู้รักในศักดิ์ศรี เมื่อมีปัญญามาคุ้มครอง

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


อ้อมอกมารดา


คำร้อง ทำนอง ชาตรี ศิลปสนอง
ขับร้อง สมชาติ ธนะโชติ
จังหวะ Walz

โรงเรียนมหิดล เราทุกคนยึดมั่นคุณธรรม วิทยาศาสตร์เราก้าวนำ สร้างชื่อลือลั่น เกริกไกร โรงเรียนมหิดล สร้างทุกคนก้าวไปแสนไกล ด้านวิชาให้แจ่มใส ทั้งหญิงและชายใจปราชญ์เปรื่อง ดอกศรีตรัง บานสะพรั่งดูรุ่งเรือง เราน้ำเงินเหลือง ก็เฟื่องเลื่องลือชา โรงเรียนมหิดล ถิ่นสร้างคนเหมือนดังมารดา คอยให้น้ำและข้าวปลา นั้นคือวิชา คู่ความดี

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


พระปิ่นศรีขวัญฤทัย


คำร้อง ทำนอง พรพิรุณ
ขับร้อง แสงเดือน เปล่งรัศมี
จังหวะ Tango

ถิ่นแดนของเรางามเพริดพราย รอบเรียงราย ด้วยศรีตรัง ดอกเด่นดูสวยงามประดัง สีม่วงสะพรั่งซื้งตา อุโฆษขวัญนามมหิดล วิทยานุสรณ์พา โรงเรียนเลิศล้ำด้วยศรัทธา ยากหาที่ใดปาน ใต้ร่วมเงาของพระธรรม จึงนำสุขสราญ น้ำเงินเหลืองงามตระกาล สายธารรักและสามัคคี สมเด็จพระเทพคือที่รวม ซึ่งความรักและภักดี กราบพระบาทยุวกษัตรี พระปิ่นศรีขวัญฤทัย

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


ตลุงมหิดลสัมพันธ์


คำร้อง ทำนอง ชุมพล ศรีนวล
ขับร้อง สมชาติ ชนะโชติ แสงเดือน เปล่งรัศมี และคณะ
จังหวะ Taloong

(สร้อย) พวกเรามาเต้นตลุง (ม๊ะ) พวกเรามาเต้นตลุง ร่วมกันผดุง จังหวะตลุงของไทย ช. ชะโอ้แม่ดอกอัญชัญ ขวัญเรือนเป็นศรีโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ ยามพักผ่อนก็มาเริงตลุง ญ. ชะโอ้พ่อดอกรักเร่ ยิ้มเก๋มาเป็นเครื่องปรุง เรานักเรียนต้องพากเพียรหมายมุ่ง เพื่อผดุงชื่อโรงเรียนมหิดล (สร้อย) พวกเรามาเต้นตลุง (ม๊ะ) พวกเรามาเต้นตลุง ร่วมกันผดุง จัวหวะตลุงของไทย ช. ชะโอ้แม่ดอกบาหยัน ขวัญยืนงามชื่นโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ อย่าแกล้งงอนเราก็ร่วมสถาบัน ญ. ชะโอ้พ่อดอกมะเฟือง น้ำเงินเหลืองเลือดสีเดียวกัน เพื่อศักดิ์ศรี เพื่อสถาบัน เรารักกันที่โรงเรียนมหิดล (สร้อย) พวกเรามาเต้นตลุง (ม๊ะ) พวกเรามาเต้นตลุง ร่วมกันผดุง จังหวะตลุงของไทย

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


ปณิธานมหิดลฯ


คำร้อง ทำนอง พนมเพชรสงคราม
ขับร้อง สมชาติ ธนะโชติ แสงเดือน เปล่งรัศมี และคณะ
จังหวะ Rumwong

(สร้อย) เขตรั้วน้ำเงินเหลือง เรืองรองด้วยสติปัญญา โรงเรียนมหิดลวิทยา เป็นแหล่งวิชาเป็นแหล่งรวมใจ ช. พวกเรามุ่งหน้าใฝ่เรียน ไม่เคยเพี้ยนนอกตำรา ใช้ความเพียรเรียนรู้วิชา เพื่อวันหน้าเราจะเป็นคนดี ญ. พวกเราร่วมทำกิจกรรม เน้นคุณธรรม เน้นความสามัคคี ต่างเอื้อน้ำใจไมตรี สร้างความดีดังดอกศรีตรังเบ่งบาน (สร้อย) ช. พวกเราดั่งพี่ดั่งน้อง ทุกคนปรองดอกสมัครสมาน พัฒนาศึกษาวิชาการ อาจารย์สอนสั่งอยู่ทุกวัน ญ. พวกเราต่างภาคภูมิใจ เรามีวินัยผิดพลั้งอภัยให้กัน เราร่วมใจเทอดทูนสถาบัน ยึดในคำขวัญเสริมปัญญาให้ใฝ่ดี (สร้อย) ช. จบการศึกษาจากกัน ไม่รู้วันเมื่อไรพบกันอีกที จากคุณครูผู้เปี่ยมอารี เพื้อนพ้องน้องพี่แค่ส่งใจกัน ญ. หนึ่งปีนั้นมีหนึ่งครั้ง พสกเราหวังฟื้นความหลังมีสัมพันธ์ อยู่แห่งใดใกล้ไกลมาพบกัน วันคืนสู่เหย้าโรงเรียนมหิดล (สร้อย)

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


สัญญาใจ


คำร้อง อากาศ เกตุภู่พันธ์
ทำนอง ร.อ.ประพันธ์ นิชโรจน์ ร.น.
ขับร้อง จินตนา สุขสถิตย์
จังหวะ Soul

มาเถิดมา เพื่อนเราร่วมมา อย่ารอช้า จับมือร่วมสามัคคี จากดวงใจมั่นคง อย่าลืมหลงเราน้องพี่ พร้อมใจเทอดศักดิ์ศรี สีเดียวกัน ความผูกพันธ์ สำคัญที่ใจ ไม่มีใครสิ่งใดมาขวางกางกั้น ดอกศรีตรังเตือนใจ อยู่แห่งไหนจำไว้มั่น สัญญาเธอและฉัน มั่นคง ถิ่นนี้เราซื้งใจได้มา หมายใจใฝ่หาวิชามั่นคง ที่โรงเรียนมหิดลรุ่งเรืองดำรง จิตมั่นคงเพราะเราสามัคคี มาเถิดมาสัญญาต่อกัน ไม่มีวันที่เราจะหลงลืมที่ ดอกศรีตรังก้านชูช่องามหรูดูพริ้วดี สัญญาใจแห่งนี้อย่าลืม

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


ตำนานมหิดลฯ


คำร้อง ทำนอง จิ๋ว พิจิตร
ขับร้อง เอนก อัครบัณฑิต
จังหวะ Slow Cha Cha Cha

โปรดฟังให้ชัดประวัติเริ่มต้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ก่อตั่งขึ้นมาเป็นที่ถาวร ทั้งบุคลากรเกี่ยวข้องมากมี
ยี่สิบแปดสิงหา สองห้าสามสาม ผู้เริ่มลงนามมีตามชื่อนี้
ด็อกเตอร์ณัฎฐ์ อธิการบดี อีกท่านหนึ่งนี้ก็มีเมตตา
คือ ด็อกเตอร์โกวิท วรพิพัฒน์ เป็นต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา
เน้นวิทยาศาสตร์เพื่อชาติพัฒนา ณ ศาลายา กิ่งพุทธมณฑล
ได้พื้นที่สามสิบหน้าไร่ โครงการยิ่งใหญ่จึงได้เริ่มต้น
สมเด็จพระเทพฯทรงชื่นกมล ประทานนามมลงคลให้แก่โรงเรียน
ชื่อมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงได้ถาวรเปิดสอนอ่านเขียน
อาศัยวัดไร่ขิงพึ่งพิงพากเพียร พวกเรานักเรียนกินอยู่สบาย
พระธรรมมหาวีรานุวัตร ท่านเจ้าอาวาสพระคุณยิ่งใหญ่
ขอกราบขอบคุณอบอุ่นหัวใจ เคยอยู่อาศัยมาตั้งหลายปี
ธารน้ำใจหลั่งไหลอุปถัมภ์ ขอจารึกนามไว้ ณ ที่นี้
นายแพทย์บุญ เกื้อหนุ่นมากมี พระคุณท่านนี้ต้องขอจดจำ
อีกท่านหรือชื่ออยู่ในแฟ้ม พระอาจารย์แย้ม คารมคมขำ
สอนพุทธศาสนา มาเป็นประจำ ศิษย์ไม่ลืมคำของพระอาจารย์

ขอแจ้งประจักษ์สัญลักษณ์เบื้องต้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รูปวงกลมมีคำถมถาวร รอบตัวอักษร "ม" ย่อพระนาม
สมเด็จพระมหิดตลาธิเบศร บารมีคุ้มเกษประเทศสยาม
พระราชนกปกป้องเขตคาม เป็นสุขทุกยามทั่วแค้วนแดนไทย
สีที่ประจำกล่าวย้ำอีกหน ให้ท่านทุกคนรับฟังเอาไว้
สีน้ำเงินเหลืองเฟื่องฟูวิไล บ่งบอกความหมายให้รู้ทั่วกัน
สีน้ำเงินความหมายแน่ชัด พระมหากษัตริย์ผู้เป็นมุิ่งขวัญ
สีเหลืองเป็นเครื่องยืนยัน วิทยาศาสตร์นั้นสำคัญมากมี
รวมมิตรรวมหมู่เคยอยู่ด้วยกัน ร่วมทุกข์สุขสันต์สัมพันธ์น้องพี่
ชีวิตฟันฝ่าผ่านมานานปี จากไปได้ดีห่วงหาอาวรณ์ ก่อร่างสร้างตัวกันทั่วทุกคน
อย่าลืมมหิดลวิทยานุสรณ์ สถานศึกษาที่มากินนอน
ไม่ว่าหนาวร้อนอาทรต่อกัน อย่าลืมคุณครูยังอยู่ที่เก่า
อย่าลืมเพื่อนเรามีความสัมพันธ์ เคยหลั่งน้ำตาเวลาจากกัน
วันคืนเปลี่ยนผันจากกันแรมไกล ากมีเวลาแวะมาเยี่ยมบาง
ร่วมกันสร้างหาทางแก้ไข สถานศึกษาก้าวหน้าต่อไป ขออวยพรให้สุขใจทั่วกัน

[download MP3] [กลับไปบนสุด]


 
หมายเหตุ การทำเทปเพลงประจำโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สนับสนุนโดยคุณประยูร เวชประสิทธิ์ (นายกสมาคม นักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย) คุณชัชวาลย์ คงอุดม และถ้าผมจำไม่ผิด ก็ใช้รายได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในราวๆ ปีการศึกษา 2535-2536 ...จัดพิมพ์หน้านี้เสร็จเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2545 เพลงในรูปแบบ MP3 ทำขึ้นมาจากเทปที่โรงเรียนทำขาย จุดประสงค์ในการทำเพลงที่อยู่บนเทปธรรมดา ให้มาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็เพื่อการอนุรักษ์ (เพราะเทปใกล้พังแล้ว..อายุเทปน่าจะประมาณ 6-7 ปี) และเพื่อเผยแพ่รเพลงประจำสถาบัน -- เว็บมาสเตอร์ 20 มกราคม 2545